มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

bannerkatin2562

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

                 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดย พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ ป.ธ. 9) เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานสงฆ์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ ผู้ประกอบการ ห้างร้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประเภท Modern trade หรือ shop จำนวน 1 แห่ง คือ เทสโก้โลตัส เอ็กเพรส สาขา กงไกรลาศ หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยแนะนำและช่วยเกษตรกรทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมได้ดำเนินการตีเบอร์ร้อนให้กับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีอายุครบ 18 เดือน จำนวน 9 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ได้ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ปี 2562 พร้อมทั้งปรึกษา หารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานและการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 

 

                 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประเภท Modern trade หรือ shop จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

Page 1 of 97
  1. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคนม ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (19 ธันวาคม 2562) คลิกที่นี่ดูประกาศ และเอกสารฯ

ร่าง ประกวดราคาซื้อแม่พันธุ์โคนม ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (11 ธันวาคม 2562) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 2 ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กุมภาพันธ์ 2562) คลิกที่นี่ดู

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด (13 กันยายน 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายน 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 สิงหาคม 2561) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (6 พฤศจิกายน 2562)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (24 ตุลาคม 2562)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (8 ตุลาคม 2562)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องจ้างเหมาบริการบุคคลเป็นพนักงานขับรถยนต์ (16 สิงหาคม 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (26 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (9 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (2 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (19 มีนาคม 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

  1. ร่างรายงานการประชุมประจำเดือน

- ร่าง รายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2562 ครั้งที่ 09/2562คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 08/2562คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 07/2562คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 06/2562คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 05/2562คลิกที่นี่...

niyom

00
boss
boss

certificate

vision

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตปศุสัตว์สู่ภูมิภาค

พันธกิจ

๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
   
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
    ด้านการปศุสัตว์
ให้มี
    คุณภาพได้มาตรฐาน

๓. ป้องกัน การควบคุม และ
    แก้ไขปัญหาโรคสัตว์

๔. กำกับ ดูแล และ
    อำนวยความสะดวก

    ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

personal

paman
นายสัญญา ศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

wee
นายทวี เกตุขุนทด
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

jamnong
นายจำนงค์ สันกว๊าน
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

manit
นายมานิต กิตตินานนท์
หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

pordsawat
นายพศวัต อินทร์กลอย
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

paisan
นายไพศาล อินสะอาด
รักษาการในตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ

treera
นายวีรชาติ พยอมหอม
ปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ

pijit
นายพิจิตร รอดทอง
ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย

worranat
นายวรณัฐ วัชรสุนทร
ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง

pawwan
นายเผ่าพันธ์ ปราณีบุตร
ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

taksin
นายทักษิณ นันทะชัย
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

surasak
นายพิสิฐ ตันนิกร
ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก

chaitat
นายชัยทัตต์ อิสริยยศปัญญา
รักษาการในตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอศรีนคร

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ดีมาก - 79.2%
ดี - 12.5%
ปานกลาง - 2.1%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 6.3%

สถิติผู้เข้าชม

000000
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
0
0
0
0
0
0

มี 51 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 facebook  twitter  youtube