ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

                 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

                 วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมการปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลโคนมจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่

  • ศูนย์วิจัยการผสมเทียมพิษณุโลก
  • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)
  • เจ้าหน้าที่ผสมเทียม จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นำโดยนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจัดที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

Page 1 of 89

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุโขทัย ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (26 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ (9 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (2 เมษายน 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (19 มีนาคม 2561)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (27 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (23 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (10 พฤศจิกายน 2560)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (15 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (11 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (1 มีนาคม 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (16 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ รับการประเมินสมรรถนะเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (15 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (3 กุมภาพันธ์ 2559)รายละเอียดคลิกที่นี่...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) (14 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 2) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (1 พฤศจิกายน 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18 ตุลาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ตุลาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (10 สิงหาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (8 สิงหาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (18 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (14 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู

ร่าง ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)(12 กรกฎาคม 2560) คลิกที่นี่ดู
      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่ดู

ร่าง ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (7 กรกฎาคม 2560)คลิกที่นี่ดู
      - เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คลิกที่นี่ดู
      - ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคลิกที่นี่ดู
      - รวมแบบแปลนอาคารโรงฆ่าสัตว์คลิกที่นี่ดู
      - แบบ ปร 4,5,6คลิกที่นี่ดู
      - แบบ ปปช 01คลิกที่นี่ดู

  1. ร่างรายงานการประชุมประจำเดือน

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.คลิกที่นี่...

- ร่าง รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.คลิกที่นี่...

 

 

niyom

00
boss
boss

certificate

vision

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก
ในการส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตปศุสัตว์สู่ภูมิภาค

พันธกิจ

๑. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
   
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
    ด้านการปศุสัตว์
ให้มี
    คุณภาพได้มาตรฐาน

๓. ป้องกัน การควบคุม และ
    แก้ไขปัญหาโรคสัตว์

๔. กำกับ ดูแล และ
    อำนวยความสะดวก

    ให้เป็นไปตามกฎหมาย
    และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

personal

pordsawat
นายพศวัต อินทร์กลอย
ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ
ปฏิบัติราชการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

paman
นายสัญญา ศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

wee
นายทวี เกตุขุนทด
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

anan
นายอนันต์ สิงหัตถะ
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

manit
นายมานิต กิตตินานนท์
หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์


นายประมาณ ทองมา
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

paisan
นายไพศาล อินสะอาด
รักษาการในตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ

treera
นายวีรชาติ พยอมหอม
ปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ

pijit
นายพิจิตร รอดทอง
ปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย

worranat
นายวรณัฐ วัชรสุนทร
ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง

pawwan
นายเผ่าพันธ์ ปราณีบุตร
ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก

treera-sangmee
นายธีระ สังข์มี
ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม

surasak
นายพิสิฐ ตันนิกร
ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

payong
นายพยงค์ กมลกิจเจริญ
ปศุสัตว์อำเภอศรีนคร

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ดีมาก - 79.2%
ดี - 12.5%
ปานกลาง - 2.1%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 6.3%

สถิติผู้เข้าชม

843931
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ในเดือนนี้
เมื่อเดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
216
666
2885
837710
10117
21148
843931

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 facebook  twitter  youtube