มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

บริการจำหน่ายวัคซีน

ชื่อวัคซีน

จำนวนโด๊ส

ราคาขวดละ
(บาท)

วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

75

1,125

วัคซีนกาฬโรคเป็ด

200

80

วัคซีนฝีดาษไก่

200

14

วัคซีนอหิวาต์เป็ด ไก่

100

25

วัคซีนนิวคาสเซิล

100

7

วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่

100

7

วัคซีนนิวคาสเซิล + วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อ

100

12

วัคซีนอหิวาต์สุกร

10

30