มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

 

ชื่อเรื่องร้องเรียน - ชื่อคนร้องเรียน - วันที่ร้องเรียน สถานนะ
 ------ ปัจจุบันยังไม่มีเรื่องร้องเรียน--------

 

หมายเหตุ :
สถานะการร้องเรียน

1. รับเรื่องร้องเรียน
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ดำเนินการ & แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ