มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

การติดต่อ

รูป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่:
211/21 ถนนสิงหวัฒน์
หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64220 ประเทศไทย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 055-699427

โทรสาร: 055-699428

http://www.dld.go.th/pvlo_skt

แบบฟอร์มการติดต่อ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

map