มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562

แบบตอบรับร่วมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์
แบบตอบรับร่วมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์
พาวเวอร์พอยต์นำเสนอพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562
พาวเวอร์พอยต์นำเสนอพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ (ไฟล์พาวเวอร์พอยต์)
พาวเวอร์พอยต์นำเสนอพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ (ไฟล์ PDF)
กำหนดการ และเอกสารทีเกี่ยวข้อง
กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562
กำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2562(31ต.ค.-1พ.ย.2562)
กำหนดการกิจกรรมปศุสัตว์รวมใจ สุโขทัยรุ่งอรุณแห่งความสุข
การ์ดเชิญ
แผนที่และการเดินทาง
แผนที่ไปวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
แผนที่ภายในวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
พิกัดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ใน Google Map
พิกัดท่าอากาศยานสุโขทัย (สนามบินสุโขทัย) ใน Google Map
พิกัดสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ใน Google Map
ยานพาหนะรับคณะผู้ร่วมงานกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ตามจุดต่างๆ
โรงแรม และห้องพักในจังหวัดสุโขทัย
รายชื่อข้อมูลที่พักใน อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก
รายชื่อข้อมูลที่พักใน อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอศรีสำโรง
รายชื่อข้อมูลที่พัก ทั้งจังหวัดสุโขทัย