มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์บ้านด่านลานหอยตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พื้นที่ตำบลวังตะคร้อ

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

                 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค โดยแนะนำและช่วยเกษตรกรทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมได้ดำเนินการตีเบอร์ร้อนให้กับโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่มีอายุครบ 18 เดือน จำนวน 9 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านวังไทร ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย