มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์บ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฝูง

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคฝูง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหา แม่โคคลอดลูกไม่ได้ ทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ จึงได้ทำการช่วยเหลือ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีและเสริมแร่ธาตุ-วิตามินให้กับสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย