มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ (10)

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธี ในพื้นที่ตำบลกกแรตและตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

  

                 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ได้ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่สด ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประเภท Modern trade หรือ shop จำนวน 1 แห่ง คือ เทสโก้โลตัส เอ็กเพรส สาขา กงไกรลาศ หมู่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ได้ดำเนินการตรวจติดตามลูกโค เพศผู้ ตัวที่ 1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ของนายประจวบ สั่งจันทร์ เลขที่ 1/5 หมู่ 9 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ลูกโคเกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ซึ่งเกิดจากแม่โค หมายเลข 187209NC11978

 

                 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ได้ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่แจกช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2562 รายละเอียดดังนี้

                 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อเภอกงไกรลาศ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพแพะของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพระราชทาน โดยฉีดยาปฏิชีวนะ จำนวน 1 ตัว เนื่องจากมีอาการมีไข้และไม่กินหญ้า พร้อมทั้งถ่ายพยาธิให้กับแพะ จำนวน 29 ตัว ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพระราชทานบ้านคลองวังทอง หมู่ 8 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

Page 1 of 2