มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์กงไกรลาศ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ

                 วันที่ 29 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธี ในพื้นที่ตำบลกกแรตและตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย