มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์เมืองสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่พบสัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ พร้อมแนะนำการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์อย่างถูกวิธีในพื้นที่ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย