มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์เมืองสุโขทัย ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย

                 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองเก่า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

                 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  มีประชาชนนำสุนัข-แมว เข้าร่วมจำนวน 145  ตัว ณ ชุมชนสุโขทัยนคร1 และชุมชนโขทัยนคร3  ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

news