มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก (15)

                 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 23 ราย ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยนายจำลอง อริยะจักร ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก ,เทศบาลตำบลบางขลัง ,สาธารณสุขอำเภอสวรรคโลก ,กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก  ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการเชิงรุกในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2560  

                 วันที่ 5เมษายน2560 เวลา 05.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก ร่วมกับเทศบาลเมืองสวรรคโลก เข้าร่วมบูรณาการตรวจตลาดสด โดยเป็นนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ให้มีการตรวจสอบตลาดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน 

                  วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก จัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2559  ณ ศาลาประชาคมบ้านมาบป่าเลา หมู่ 7 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

                   วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย,เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก

Page 1 of 3