มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร (20)

                 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ออกแจ้งเตือนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ตลาดนัดสหกรณ์นิคมสวรรคโลก หมู่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

                 วันที่ 2 เมษายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เข้าร่วมบูรณาการตรวจตลาดสด โดยเป็นนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ให้มีการตรวจสอบตลาดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน 

                 วันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 196 ราย 

Page 1 of 4