มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (83)

                 วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการเจาะเลือดไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่ง และหมู่ 6 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

                 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร รายละเอียดดังนี้

 

                 วันที่ 9 ตุลาคม 2562สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลกและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงสุกร รายละเอียดดังนี้ 

                 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ จำนวน 4 ศูนย์ รายละเอียดดังนี้ 

Page 1 of 17