มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED1

ปศุสัตว์สุโขทัยดำเนินการเจาะเลือดไก่พื้นเมืองเพื่อสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล

เขียนโดย  เผยแพร่ใน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

                 วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ได้ดำเนินการเจาะเลือดไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รายละเอียดดังนี้ 

                 - ปศุสัตว์อำเภอสวรรคโลก ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมือง จำนวน 10 ตัวอย่าง ของ นายเทเวศ เอี่ยมสะอาด บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 2 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
                 -ปศุสัตว์อำเภอคีรีมาศ ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมือง ของ นายธนวัตร มณฑา และนายมงคล กี่อ่อง จำนวน 30 ตัวอย่าง ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
                 -ปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมือง จำนวน 15 ตัวอย่าง ของนายธีรภัทร กันอินทร์ หมู่ 1 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
                 -ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเสลี่ยม ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมือง จำนวน 15 ตัวอย่าง ของ นางบัวเทียบ นันทะชัย บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
                 -ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมือง ของ นายสนอง เข็มวง บ้านเลขที่ 92/3 หมู่ที่ 3 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

news