46854

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสำโรง ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข 33 ตัว แมว 24 ตัว รวมทั้งสิ้น 57 ตัว ในพื้นที่หมู่ที่ 3,5 ตำบลคลองตาล หมู่ 5 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย