วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 เพื่อให้อาสาปศุสัตว์ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@