สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่: 211/21 ถนนสิงหวัฒน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64220
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 055-699427
โทรสาร: 055-699428

 

แผนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย