รายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ

ที่

ชื่อสถานที่จำหน่าย ที่อยู่ พิกัด
เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ละติจูด ลองติจูด
1 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาบ้านด่านลานหอย 1/23 4   - ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 561184 1880437
2 บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาสุโขทัย 68 2  - บ้านกล้วย เมือง สุโขทัย 582377 1880919
3 บิ๊กซี สาขาสวรรคโลก 56 3  - ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 588955 1912199
4 แม็คโคร สาขาสุโขทัย 236 4  - บ้านหลุม เมือง สุโขทัย 589998 1881580
5 ตลาดโลตัส สาขาสวรรคโลก 136/28   - จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 588557 1913549
6 ตลาดโลตัส สาขาเมืองสุโขทัย 55/2 4  - ธานี เมือง สุโขทัย 587382 1881676
7 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาท่าชัย 10 10  - ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 585383 1924114
8 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาศรีนคร 89 3  - ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 604756 1918474
9 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาทุ่งเสลี่ยม 199/1 2  - ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 558731 1914736
10 เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขากงไกรลาส 82/14 2  - บ้านกร่าง กงไกรลาส สุโขทัย 603767 1874569
11 ร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขาสวรรคโลก (0606) 117  - ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 588585 1914944
12 บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด สาขาสวรรคโลก 59  - ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 588474 1914701
13 ร้านสุโขทัยไก่สด 117  - สิงหวัฒน์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 587231 1880898
14 บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด สาขาสุโขทัย 215  - จรดวิถีถ่อง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 587272 1880893
15 บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด สาขาศรีสัชนาลัย 551 1 - หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 580928 1936829
16 เบทาโกร ช็อป สาขาสวรรคโลก 14/14   จรดวิถีถ่อง เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 588531 1913388
17 CP pork shop ชลชลิต 19-20     เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 588597 1944944
18 เบทาโกรช็อป สาขาสุโขทัย 145/4  - สิงหวัฒน์ ธานี เมือง สุโขทัย 588509 1880845
19 VC meat 19/5 - สิงหวัฒน์ ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 587390 1880786
20 ซีพี พอร์ค ชอป ศรีสำโรง 132/4 1 - คองตาล ศรีสโรง สุโขทัย 591598 1898189
21 บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์คโพรดักส์ จำกัด สาขาสวรรคโลก 60/7-8   เทศบาลดำริ 3 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 17.3175 99.8323
22 บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์คโพรดักส์ จำกัด สาขาศรีสัชาลัย 400-401 1 - หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17.4676 99.7353
23 เอ็น.ที.หมูสด-ไก่สด 130 16 - โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 16.8314 99.8064
24 S.T.FOOD 306/18 8 - ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 559275 1914955
25 กุ๊กไก่หมูอนามัย 51/4 1 - ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 17.0057 99.5692
26 เอ็น.ที.หมูสด-ไก่สด สาขากกงไกรลาศ 815 1   บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 16.9458 99.9706