ชื่อเรื่อง เจ้าของเรื่อง
วิทยุเชิญประชุมเรื่องพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 วันที่ 1 เมษายน 2557 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
วิทยุเชิญประชุม การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยุเชิญประชุม การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยุเชิญออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
วิทยุเชิญประชุม การประชุมประจำเดือนมกราคม 2557 ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยุเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี อบรมเชิงปฏิบัติการจับบังคับ สุนัข-แมว จรจัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
วิทยุเชิญประชุม การรับฟังคำชี้แจงการจัดทำการสำรวจฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2556 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
วิทยุเชิญประชุม การประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยุเชิญประชุม เตรียมความพร้อมงานวันกีฬาแห่งชาติ 11 ธันวาคม 2556
ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิทยุเชิญประชุม การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป