วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข 25 ตัว แมว 15 ตัว รวม 40 ตัวในพื้นที่หมู่ที่ 2,3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@